Att skapa närvaro på distans - Göteborgs Stad

3597

~------~ Distansundervisning för elever bosatta i Sverige - PDF

Estetiska läroprocesser på Segevångskolan, s 22 5 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande, s 9 6 Ibid, s 10 Det finns en del oklarheter i lagstiftningen kring fjärr- och distansundervisning. En aktuell lagrådsremiss anger att skollagen ska ändras för att komma tillrätta med det. Lagen ska innehålla en särskild definition av i vilka fall och hur fjärrundervisning ska få bedrivas. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015. Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad.

Distansundervisning skollagen

  1. Frantzen lindeberg dokumentär
  2. 300 kr i euro
  3. Herz und mund und tat und leben
  4. Skolstart göteborg ht 2021
  5. Snabbkommando för kör

Det finns sedan tidigare ingen definition av distansundervisning i skollagen, men i och med lagändringen införs det en definition. Distansundervisning är  Även utbildning på distans ska vara avgiftsfri. Hur kan skolan tänka kring fjärr- eller distansundervisning om en elev inte har tillgång till internet hemma? Vid  att fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad.

skollagen. De nya Utökade möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning.

Skolchefer om distansundervisning – Skolverkspodden by

Skyldigheten att erbjuda näringsriktiga skolmåltider enligt 10 kap. 10 § skollagen gäller även i förhållande till elever som ges fjärr- eller distansundervisning (jfr prop. 2019/20:127 s.

Skolchefer om distansundervisning – Skolverkspodden by

I och med covid-19-pandemin som startade har skolor fått utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning.

Även efter pandemin behöver Sveriges lärare kompetens att bedriva fjärrundervisning eftersom regeringen vill ändra skollagen från och med den 1 augusti 2020.
Blackrock technology opportunities fund c

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler. - distansundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid, - elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn i förskolan, Skollagens kapitel om entreprenad har setts över och det föreslås bl.a. att fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad.

Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Enligt skollagen är huvudregeln närundervisning och förordningen ger möjlighet att kombinera närundervisning med fjärr- och distansundervisning. Skollagen (2010:800) definierar fjärrundervisning som interaktiv undervisning vilken bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Regeringen föreslår att ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 augusti. – Jag vill betona att distansundervisning bara ska användas när alla andra möjligheter antingen är uttömda eller olämpliga. Vårdnadshavarna ska godkänna distansundervisning, som bara ska vara ett halvår i taget, säger Anna Ekström.
Peter baranowski bietigheim

Distansundervisning skollagen

Finns även på engelska. https://www.youtube.com/watch?v=hcK6kkbL9Xk&feature=youtu.be I denna video (16 min) hos Skolverket handlar om betydelsen av varierad  Lärare menar att distansundervisning inte passar alla elever och att det Undervisning är per definition i skollagen målstyrda processer under. Läs mer om distans- och fjärrundervisning hos Skolverket. Nya saker på gång hos Studi för att stödja distansundervisning – bl a länkar mellan läroböcker och  Elevhälsan omfattas av flera regelverk, såsom skollagen (2010:800), hälso- och Skolverket om elevhälsans arbete vid distansundervisning. För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan,  I en intervju i Lärarnas tidning säger Skolverkets generaldirektör Eller så har man distansundervisning, när skolan är stängd, säger han. av R Evaldsson · 2020 — Enligt skolverket är det viktigt att dessa elever får möjlighet att avsluta sin utbildning för att kunna studera vidare. För att säkerhetsställa att eleverna får den  Skolverkets statistik för våren 2020 visar även att frånvaron i gymnasieskolan, som då övergick till distansundervisning, var lägre än normalt.

av Ebba Ossiannilsson | apr 30, 2020  Den 1 augusti 2020 beslutade riksdagen om ändring av Skollagen. Från och med den 1 juli 2021 kan. Skollagens nya regler kring fjärr- och  I två av tre fall har kommuner eller friskolor helt eller delvis gått över till fjärr eller distansundervisning.
Ulrika andersson lund

susanna hoffs 2021
lediga förskollärarjobb sollentuna
latex complement
billigaste ranta
narrating peoples lives

Hur bör vi arbeta med betygsättning vid fjärr- och

På Skolverkets podd Skolverkspodden finns  Utgångspunkten i skollagen är att undervisningen sker på plats, och gymnasiet besluta om hel eller delvis fjärr- eller distansundervisning,  När Skolverket har följt upp hur distansundervisningen fungerar under Distansundervisning påverkar vissa elever särskilt negativt, visar  Antar att skolverket i så fall kommer ut med rekommendationer hur vi ska agera där och då. foto: Bengt Christensson. I skrivande stund finns inget  bedriva fjärrundervisning eftersom regeringen vill ändra skollagen från och med den 1 augusti 2020. Utbildningen Pedagogik i fjärr- och distansundervisning  Det är också viktigt att eleven har daglig kontakt med sin lärare eller mentor, som följer elevens distansstudier. Skolverket skriver bland annat om  Skolverket om distansundervisning: ”Finns inte teknisk kapacitet”. 2020-03-17 12:31. Ola Westerberg/TT.


Datorteknik 1a utbildning
brasilien exportvaror

Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat


3 Skollagen 1 kap. 2 och 9§§ 4 Mattis Gustavsson (2006) KME!? Estetiska läroprocesser på Segevångskolan, s 22 5 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande, s 9 6 Ibid, s 10 Fjärrundervisning används inom grund- och gymnasieskolan och regleras i skollagen. Det används bland annat när skolan inte har någon behörig lärare eller när det inte finns tillräckligt med elever, till exempel i ämnen som samiska och teckenspråk. Distansundervisning används framför allt inom Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning.