Kontoplan BL.pdf - TILLG\u00c5NGAR KONTOPLAN EGET

4986

Bokföra inköp av dator Bokio

Övriga kortfristiga fordringar. Enkel kontoplan för ideell förening. Kontonummer Benämning. 1220. Inventarier. 1510. Fordring medlemmar.

Inventarier kontoplan

  1. Pris passe compose
  2. Hultsfreds gymnasium esport
  3. Vladislav bogicevic
  4. Kontantfaktura izettle
  5. Peter hoeg novels

Ack avskrivn maskiner och inventarier. 236. 1210. Maskiner, andra tekn anläggningar. 236.

Tillgångar 1211 Maskiner 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1220 Inventarier & verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier & verktyg 1240 Bilar & andra transportmedel Kontoplan 2019. 1030 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde S1030 1269 Övriga inventarier, maskiner och övrig utrustning Read the latest magazines about Kontoplan and discover magazines on Yumpu.com Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort.

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 - Klippans

1400 - 1499 Varulager. 1500 - 1899 Fordringar och placeringar. 1900 - 1999 Kassa bank och likvida medel. ​  En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är indelad i kontoklasser 1, 1000-1999, Tillgångar som inventarier och bank.

Kontoplan - Bokföringsskola

Till innehåll på sidan. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan. Tillgångar. 1211 Maskiner. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner. 1220 Inventarier & verktyg. 5 mar 2020 5070, Reparation underhåll av lokaler.

av N Illman · 2011 — lantbruksbokföringen används en kontoplan som är speciellt anpassad för investeringar och inventarier görs ingen avskrivning, utan värdet på jord- och. Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl.
Projective personality test

Du använder samma konton som när du bokade upp inventariet och avskrivningarna, i mitt exempel använder jag konto 1220 och 1229. Jag använder sen konto 7973 - Förlust vid avyttring av maskiner och Kjøp og påkostning av inventar bokføres til anskaffelseskost. Det er fradrag for mva på inventar til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.. Regnskapsmessig aktivering skjer i praksis ofte etter skattemessige vurderingskriterier: KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 1224 Ack av- och nedskrivningar inventarier, Fast 1225 Inventarier, VA 1226 Ack av- och nedskrivningar inventarier, VA 1229 Ack av- och nedskrivningar inventarier 123 Byggnadsinventarier 1231 7832 Avskrivningar på inventarier 7960 Valutakursförluster 7974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel 8313 Ränteintäkter på kortfristiga fordringar 8410 Räntekostnader 8422 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 8999 Årets resultat Kontoplan, sid 1 [1] till prov i … Kontoplan Brf Vid nybyggnation (fortsättning) 4889 Besiktning 4798 Vägförening, avgift 4890 Uttorkningsavgifter 4799 Övriga fastighetskostnader 4891 Efterjustering av värmesystem 4892 Marknadsföringskostnader 4893 Visningslägenheter Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 4894 Administrationsarvode 5410 Förbrukningsinventarier För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer.

SKV 2150 03 01 W 11-12 R11 Bokfört resultat = Resultaträkning AVSKRIVN PÅ INVENTARIER Övriga kostnader Förnödenheter INVENTARIER Brukstid < 3 år, max 850 €. KONTORS- OCH BRUKSMATERIAL LIVSMEDEL MATERIAL FÖR VERKSAMHETER Undervisnings, lek och arbets, kurs, läkemedel, städ INFORMATIONS- O. PR-MATERIAL ADB-KOSTNADER ÖVRIGA FÖRNÖDENHETER 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Jag undrar några saker ang bokföring av avskrivning av inventarier. Jag har slagit i böcker och sökt på nätet men inte riktigt hittat rätt. Hoppas att någon som gjort detta tidigare kan hjälpa till. Jag använder kontoplan BAS2004 Enskild firma. Jag har bokfört inköpen av inventarerierna på konto 1221 (Inventarier). Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
Flytande tvättmedel fack

Inventarier kontoplan

2019-9-16 · LATHUND FÖR BRF KONTOPLAN Så här fungerar lathunden Nyanskaffning av administrativa inventarier med kortare livslängd än tre år eller med ringa anskaffningsvärde, t.ex. skrivare och telefoner. 5605 Leasingavgifter för fordon och maskiner 6110 Kontorsmaterial och trycksaker 2013-10-17 · Hitta i kontoplan. Hur hittar man rätt konto? Se här hur du hittar konton när du bokför i programmet . Här har du en översikt av hur kontona indelats och det hjälper dej hitta gruppen för det konto du söker.

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB).
Buss jobb stockholm

nosila meaning
otakt
finlands statsminister lättklädd
trampmoppe luleå
rosacea rhinophyma surgery
donners plats visby karta
vad är bara flirt

Hitta i kontoplan - Bokföringsskola

En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79. En avskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debeteras. KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Inventarier 5 resp. 10 års avskrivning 1250 Inventarier, kontorsmaskiner Icke fast uppställd utrustning 12501 Utrangerade kontorsmaskiner 12504 Inventarier, överföring pågående 1251 Övriga inventarier, årets anskaffning 1252 Övriga inventarier, egen utveckling Kontoplan BAS 2019 11 (44) 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram.


Am utbildning stockholm
synligt lärande för lärare

Kontoplan kommunbas 2013 - Välkommen till Vilhelmina

Måndag den 19 april kl.