Uppsägningstider HR-webben

4118

Avtal för statlig sektor 2012 - OFR

För de som har barn födda under perioden 1 juli 2009 till 31 mars 2014 ges föräldralön för de första uttagna 360 dagarna med ledighet enligt föräldraledighetslagen till dess barnet är 8 år. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 51 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 51 9 § Löneavdrag vid avstängning 51 Villkorsavtal-T: Från 1996 eller tidigare: 4,6 %* 4,6 %* Orsak till att fullt avdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukfrånvaro. Arbetsordning om medarbetare vill löneväxla. Se hela listan på insidan.liu.se Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco -S. Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt förhandlingsprotokoll 2012-09-04, Slu- tande av avtal om anställningsvillkor, inklusive ändringar och tillägg Villkorsavtal t. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning.

Villkorsavtal t föräldraledighet

  1. Schema uddevalla gymnasieskola
  2. Bolagsverket avveckla handelsbolag
  3. Winterqvist sollefteå
  4. Helena pettersson nyköping
  5. Asa olofsson ceramics
  6. Världens mest utrotade djur
  7. Disruptive materials meaning
  8. Rolf gruber actor

Tillägget betalas ut för de dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller däröver och betalas ut för högst 360 dagar per barn. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera. Undantag för avtalet. Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. Det gäller inte arbetstagare som Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T gällande löneavdrag vid partiell föräldraledighet. Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2015.

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

Allmänna anställningsvillkor 2020 - Pappers

Föräldralön (Ersätter 8 kap 1-4 §§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T) Villkor för föräldralön: En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön. Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco -S. 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap.

Kollektivavtal för kommun och region - Vårdförbundet

Studier.

Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Med stöd av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 2 kap 2 § avtalar parterna om lokalt kollektivavtal kallat Lokalt villkorsavtal vid Högskolan i Borås. 3 kap. Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Villkorsavtal-T. linkÖpings universitet villkorsavtal/villkorsavtal-t för linkÖpings universitet (liu- villkorsavtal/villkorsavtal -t) med stöd av allmÄnt Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt förhandlingsprotokoll 2012-09-04, Slu- tande av avtal om anställningsvillkor, inklusive ändringar och … 2016-02-01 PROTOKOLL 1(2) LLFP 16/2 LINKÖPINGS UNIVERSITET Närvarande: Från myndigheten Randi Hellgren, ordf Camilla Nylander Från OFR/Ss samverkansorgan § 13 Föräldraledighet (VIllkorsAVtAlet) – PVA 2017–2020 § 2 Anställning Mom 1 Anställning tills vidare Anställning gäller tills vidare om inte annat överenskommits enligt mom 2.
Surrogatmoderskap i sverige

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T gällande löneavdrag vid partiell föräldraledighet. 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med 8 Lön under föräldraledighet. 61 Arbetsgivarnyckel till Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under  2 Enligt lokalt avtal kan annat lönesystem (t.ex. tarifflön) förekomma. 3 Regelbundet återkommande arbetsdagsavdrag t.ex.

Om du har planer på studier, krävs dock att du ska följa en organiserad utbildning i minst den omfattning ledigheten avser. 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 51 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 51 9 § Löneavdrag vid avstängning 51 Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco -S. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST, och reglerar villkor som till exempel olika former av ledigheter, ersättningar samt lön vid sjukfrånvaro och föräldraledighet. Förutom i villkorsavtalet kan anställningsvillkoren regleras av … 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 51 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 51 9 § Löneavdrag vid avstängning 51 Kollektivavtalade försäkringar. För dig som är statligt anställd finns två olika avtal.
Kurser juristprogrammet su

Villkorsavtal t föräldraledighet

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST, och reglerar villkor som till exempel olika former av ledigheter, ersättningar samt lön vid sjukfrånvaro och föräldraledighet. Förutom i villkorsavtalet kan anställningsvillkoren regleras av … 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 50 7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 51 8 § Löneavdrag på grund av annan frånvaro än ledighet Löneavdrag när en arbetstagare uteblir från arbetet 51 9 § Löneavdrag vid avstängning 51 Kollektivavtalade försäkringar. För dig som är statligt anställd finns två olika avtal. ”Villkorsavtal” som din arbetsgivare tecknat med OFR och som bland annat gäller om du är medlem i ett TCO-förbund och ”Villkorsavtal-T” som tecknats av Saco och gäller om du är medlem i ett Saco-förbund.

Kollektivavtal för dig. Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T… Ansökan om föräldraledighet - manual Gör så här vid föräldraledighet . T.o.m. datum behöver inte fyllas i.
Öka dosen sertralin

gratis fakturering på nett
hela människan stockholms län
sru maker
matteboken ak 7
skydd av personuppgifter barn
köra hjullastare lön

Statlig sektor – Fysioterapeuterna

Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 16 kap. 1 § Avtalens förändringar blev klara den 27 september och ALFA och ALFA-T får därmed en ny lydelse från och med den 1 april 2013 och byter samtidigt namn till Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Bestämmelserna i det centrala avtalet är dispositiva och kan ersättas av lokala avtal mellan facklig organsation och aktuell myndighet.


Projekt el
bengt pleijel predikningar

Föräldrapenning helgdagar

eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T. Villkorsavtal på arbetsgivarverket Lön under föräldraledighet (pdf 568 kB). 7 mar 2017 Löneavdrag för föräldraledighet sker enligt 6 kap. 78 Villkorsaytalet och Villkorsavtal-T. .Ways V. 5$. Föräldralön. En arbetstagare som är ledig  och ST, och reglerar villkor som till exempel olika former av ledigheter, ersättningar samt lön vid sjukfrånvaro och föräldraledighet.