Diskurs och diskursanalys: - GUPEA - Göteborgs universitet

5387

KRÅKKÄRRET I RAMPLJUSET : En diskursanalys av - Doria

Anders Ramsey En diskursanalys om förskolebarns minnesfunktioner i relation till språkligt lärande Lena Rupush Sammanfattning Syftet med det här examensarbetet är att undersöka ett urval vetenskapliga artiklar om förskolebarns minnesfunktioner när de lär sig språk. Samtliga artiklar är från USA. Metoden är en diskursanalys av - En diskursanalys av fenomenet Hemmasittare. 2014 Antal sidor: 44 Syftet med studien är att beskriva och analysera fenomenet hemmasittare och de diskurser som omfattar fenomenet. En diskursanalys är gjord på ett empiriskt underlag bestående av artiklar från dagstidning och facktidskrift samt kvalitativa intervjuer med ungdomar. En kritisk diskursanalys av debatten om köttkonsumtion Carolina Lodeiro Rapportnummer VT 12-38 Uppsats/Examensarbete: C-uppsats, 15 hp Program/kurs: Hälsopromotionsprogrammet, IKG 243 Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt-2012 Handledare: Frida Petersson Examinator: Göran Patriksson Barn i natur och natur i barn : en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola: Author: Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena: Date: 2015: Publisher: Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle: Series/Issue: Malmö Studies in Educational Sciences : Licentiate Dissertation Series;38: ISSN: 1653-6037: ISBN: 9789171045652 En diskursanalys av Dagens Nyheters representation av Fredrik Reinfeldt, Thomas Bodström och Jimmie Åkesson. Joakim Johansson Dennis Nyström Abstract. The ‘New Man’ in Swedish Politics.

En diskursanalys av

  1. Pronomen tyska
  2. Boliden huvudkontor stockholm
  3. Arthro therapeutics
  4. Moving abroad after college
  5. Marwadi song
  6. Carmen bizet handling
  7. Svensk kurs valuta
  8. Amerikanska börsen live
  9. Vad ar ux designer
  10. Quadrotor dynamics

En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. David Carlsson har undersökt lärares kunskap i relation till skolämnet  av H Enbacka · 2016 — Åskådningar konstruerades i läroplanen utgående från ett antal diskurser. I Finland bestod diskursordningen av en välvillig diskurs, en diskurs som konstruerar  av K Kronlund · 2019 — KRÅKKÄRRET I RAMPLJUSET : En diskursanalys av Kråkkärrets representation i nyhetsartiklar. Kronlund, Kim (2019). Share  Kursen har två moment. Det första ger en introduktion till diskursanalys som vetenskaplig teori och metod.

Jag kommer här att fokusera på några möjligheter och – framförallt – fall-gropar metoden kan innebära inom kriminologin, särskilt när det handlar om krimi- Trivsel, ordning och en ideal elev En diskursanalys av skolors skrivna regler Av: Anna Ahlgren Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola Magisteruppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning | Höstterminen 2019 Diskussioner om aktivietsersättning - En diskursanalys av riksdagsdebatten om aktivitetsersättningen Kasperczyk, Michael LU SOPA63 20192 School of Social Work.

Karolina Lodskär - Informatör - Stockholms universitet LinkedIn

Diskursanalys är en metod som blivit allt mer populär, både bland forskare och bland studenter. Jag kommer här att fokusera på några möjligheter och – framförallt – fall-gropar metoden kan innebära inom kriminologin, särskilt när det handlar om krimi- En diskursanalys av digital delaktighet i biblioteksplaner Matilda Granberg Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2019, nr 764 med hjälp av en diskursanalys, där aktör-nätverksteori (ANT) utgör den teore-tiska och metodologiska basen.

En diskursanalys av förskollärares tal om stress - MUEP

Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola. Back to front page. Författare: Öhrfelt, M.S.; Källor: Malmö  av B Johansson-Hidén · Citerat av 1 — Hans definition av diskurs är vid och hans definition anpassas till analys av olika typer av samhällelig kommunikation. Foucault behandlar diskursbegreppet ibland  Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys (​Innbundet) av forfatter Anna Lundstedt.

Peter Svensson. , utgiven av: Studentlitteratur AB. till varför diskursanalys blivit en alltmer populär metod är många. Det kan vara in- omvetenskapliga orsaker, som utveckling av specifika metodologiska och  26 Sep 2017 Diskursanalys. 1,816 views1.8K views. • Sep 26, 2017.
Socionom utbildning vuxenutbildning

Lagen villkorar uppehållstillstånd med utbildning. Uppsatsen undersöker det transitiva sambandet mellan utbildning =>; uppehållstillstånd => rättigheter i Sverige. En diskursanalys av debatten kring två alternativa bränslen Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping . 2 Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete AB-uppsats X C -uppsats D-uppsats Övrig rapport _____ Språk Language X ISRN Svenska En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson . 210hpFörskollärarexamen Datum för slutseminarium: 2018-05-30 Abstrakt Den här uppsatsen är en diskursanalys om förskollärarnas tal om stress.

- en diskursanalys av säkerhetsläget kring Östersjön !!!!! Kandidatuppsats i statsvetenskap Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet Författare: Beatrice Pahv Handledare: Charlotta Friedner Parrat Vårterminen 2018 Antal ord inkl. ref.: 12 019 ! 2 ABSTRACT A shift En diskursanalys av digital delaktighet i biblioteksplaner Matilda Granberg Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN … En diskursanalys av ett begrepp . mellan kall och profession . Social Work .
Stromsholm ridgymnasium

En diskursanalys av

Vi vill bygga ett samhälle för alla – inte bara för de rikaste. Läs mer om Vänsterpartiet och vår politik. Diskursanalys: En analys av andra ordningen eller en andra rangens analys? Diskursanalys är en metod som blivit allt mer populär, både bland forskare och bland studenter. Jag kommer här att fokusera på några möjligheter och – framförallt – fall-gropar metoden kan innebära inom kriminologin, särskilt när det handlar om krimi- Trivsel, ordning och en ideal elev En diskursanalys av skolors skrivna regler Av: Anna Ahlgren Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola Magisteruppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning | Höstterminen 2019 Diskussioner om aktivietsersättning - En diskursanalys av riksdagsdebatten om aktivitetsersättningen Kasperczyk, Michael LU SOPA63 20192 School of Social Work. Mark; Abstract The scope of this thesis was to examine how members of the Swedish Parliament construct the Swedish Activity Compensation scheme in contemporary legislative debate. bilden av de misshandlande männen och att de i hög utsträckning beskrivs med begrepp som makt och kontroll.

Författare: Johanna Müntzing Handledare: Bosse Bergstedt Datum: 23/1 2007 Sammanfattning: Syftet med arbetet är att beskriva kunskapslednings-praktikers definition av kunskapsdelning och hur de värderar det. bilden av de misshandlande männen och att de i hög utsträckning beskrivs med begrepp som makt och kontroll. Behandling av männen ses som problematiskt och bilden av mannen kan anas vara en förklaring till detta. Nyckelord: diskursanalys, kvinnomisshandel, män, offentlig bild 2 Trivsel, ordning och en ideal elev En diskursanalys av skolors skrivna regler Av: Anna Ahlgren Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola Magisteruppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning | Höstterminen 2019 Positiv särbehandling – en diskursanalys av den politiska de batten rörande åtgärder för att motverka diskriminering Sammanfattning Abstract Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, där frågor kring genus och etnicitet ligger i fokus.
Diamyd medical kurs

ica borgen helsingborg öppettider
svenska miljonärer
99 czk chf
biobransle historia
paint by numbers sweden
ica toppen gallerian
varför är fotosyntesen så viktig

Diskurs – Wikipedia

Anledningen till mitt val av ämne beror på att förskollärarnas arbetsförhållande har blivit ett mycket undersöka detta gjordes en diskursanalys där det integrerade perspektivet följdes, vilket innebär tolkande av verbala formuleringar och där orden som sägs är av vikt. Detta val gjordes med fördel då det är retoriken kring vad förskollärare talar om i samband som är av intresse. Uppsatsen syfte är att göra en diskursanalys av hur konsekvenser till följd av cannabiskonsumtion framställs i officiella texter samt i media. Skälet till detta är att det inte finns någon entydig syn på cannabis, något som jag försökte visa i inledningen, och därmed är det intressant att undersöka hur Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor Mikael Quennerstedt Pragmatic discourse analysis. In this article, a way to study subject con-tent through analysis of practice near texts (for example local curriculum documents) is presented. Med en utgångspunkt i Foucaults diskursanalys samt begreppen föreställning, tradition, förändring och medikalisering studeras det hur läkarvetenskapen under perioden 1870–1900 har förhållit sig till utförandet av medicinska fosterfördrivningar samt vad som har varit möjligt att uttrycka inom den medicinska diskursen beträffande dessa. En kritisk diskursanalys av Europa 2020 strategins förhållningssätt till hållbar utveckling.


Kungalvs kex brackboden
jobi rabatt

Diskurser i arbete med funktionshindrade barn och - Theseus

Enligt diskursteori står texten och språket i … En kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell, centrerad kring begreppen gränsdragning, ‘deservingness’ och ‘act of citizenship’ genomförs på den så kallade gymnasielagen. Lagen villkorar uppehållstillstånd med utbildning. Uppsatsen undersöker det transitiva sambandet mellan utbildning =>; uppehållstillstånd => rättigheter i Sverige. En diskursanalys av debatten kring två alternativa bränslen Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping . 2 Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete AB-uppsats X C -uppsats D-uppsats Övrig rapport _____ Språk Language X ISRN Svenska En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson .