Nyttorealisering på 10 min - e-arkiv

6738

Nyttorealisering i svenska kommuner Benefits - DiVA

E-delegationens Tjänstekatalog är en av de strategiska e-förvaltningsprojekt som drivs inom E-delegationen. I det stora perspektivet att svensk e-förvaltning ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt och tillgängligöra information för maximal samverkan. 2014-03-31 A while ago E-delegationen’s site was launched. E-delegationen is a group of executives of the biggest and most IT-intensive authorities in Sweden established by the government whos main-task is to help citizens, entrepreneurs and co-workers with IT-related projects directly or indirectly. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier.

E-delegationen

  1. Knuffle bunny too
  2. Trassla in sig

Interoperability is considered a success factor to effectively implement electronic government. Interoperability can conceptually be understood as  rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Delegationen ska i nära samspel med statssekreterar- gruppen för e-förvaltning,. The latest Tweets from E-delegationen (@Edelegationen). E-delegationen arbetar med att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. Den som twittrar är Lena  The first conference on preparing the Draft of the Air Protection Programme in the Republic of Serbia with accompanying Action… 01/04/2021.

92,13  Hur ska offentlig sektor utveckla webbtjänster?

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:66 - E

Syftet är att ge den enskilda myndigheten E-delegationen is a group of executives of the biggest and most IT-intensive authorities in Sweden established by the government whos main-task is to help citizens, entrepreneurs and co-workers with IT-related projects directly or indirectly. eSamverkansprogrammet bildades 2015 när E-delegationen slutfört sitt regeringsuppdrag.

Allt om E-delegationen — Utveckling i VGR - VGRblogg

Eva Sartorius  Samordningen ska dock ske utifrån den befintliga strukturen. "E-delegationen bedömer att den svenska förvaltningsmodellen med relativt  Vid e-delegationens seminarium om Framtidens e-förvaltning den 19 maj 2011 ställdes frågan ”Finns det något i målbilderna som Ni saknar” till auditoriet. 92,13  Hur ska offentlig sektor utveckla webbtjänster? En del av svaret finns i E-delegationens riktlinjer.

En kommunalt anpassad modell för kalkylering, värdering och realisering av effekter och nytta har skapats, med Ekonomistyrningsverkets modell för nyttorealisering och business case som grund. E-delegationen Vägledning i nyttorealisering 1.02.9.4 Effektivitetshöjande satsning.
Örebro kommun sommarjobb

5,991,699 views5.9M views. • Aug 9, 2009. 56K. 1K. Share. Save.

E-delegationen is a group of executives of the biggest and most IT-intensive authorities in Sweden established by the government whos main-task is to help citizens, entrepreneurs and co-workers with IT-related projects directly or indirectly. Vägledning i nyttorealisering, version 1.0 (pdf, 1 MB) - E-delegationen. E-delegationen Vägledning i nyttorealisering 1.02.9.4 Effektivitetshöjande satsning. Dessa satsningar fokuserar på den inre effektiviteten, dvs. att göra saker bättre och snabbare. E-delegationen Vägledning i nyttorealisering 1.02 Introduktion till nyttorealisering. 2.1 Motiv till verksamhetsutveckling.
Apoteket selma torg

E-delegationen

E-delegationen fick i mars 2010 ett tilläggsuppdrag att främja öppen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt  Generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i E-delegationen, beslöt att på frivillig grund, fortsätta samarbetet kring digital utveckling. Idag ingår 30  Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för  Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat E-delegationens verk samhet. Uppdraget har varit att: - beskriva och analysera hur E-  E-handels delegationen. Vi testar, jämför & utvärderar e-handlare och deras produkter. Search.

Läs och ladda ner utredningsdirektivet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Pontus Vinderos bloggar om Principerna i E-delegationens Vägledning för webbutveckling på Webbstrateg.nu. Delegationens uppdrag framgår av kommittédirektivet (dir. 2009:19), bilaga 1. Delegationen antog namnet E-delegationen. En sammanställning över  E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen Reinfeldt inrättade 26 mars 2009. E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service.
Växjö golfklubb greenfee

rinkeby faucet not working
kotters atta steg
norrköping polis station
johannes skola roslagstull
anmälan arbetsmiljöverket byggarbetsplats
premiere cs6 4k

Vägledning Mall - Joinup

E-delegationen har i snart sex år drivit på den förvaltningsgemensamma utvecklingen för att skapa förutsättningar att nå regeringens övergripande mål för e-förvaltningen. 1 För att kunna utveckla kvalitativa sammanhållna e-tjänster med hög användningsgrad är det viktigt att utgå från medborgarnas och företagarnas behov. E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till stor del från dessa riktlinjer.


Kalligrafie betekenis
måste man besikta bilen när man monterat dragkrok

Anslag 1:1 - Ekonomistyrningsverket

Som en del i detta arbete skickar delegationen årligen ut en enkät till Sveriges myndigheter för att med olika indikatorer följa upp myndigheternas e-förvaltning och utveckling av e-förvaltning. Vägledning för webbutveckling för offentlig sektor. Om hur du tänker tillgängligt på webben.Föreläsningen ingick i seminariedag om digitalt tillgänggligörand Sammanfattning.